AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilDebrecenExamens › Calendrier DELF DALF 2022

Calendrier DELF DALF 2022

Általános DELF DALF nyelvvizsga

Minden vizsgatípus 4 részből áll, 4 kompetenciát mér : beszédértés, olvasott szöveg értése, íráskészség, kommunikációs készség. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető maximális 100 pontból legalább 50 pontot, vizsgarészenként az elérhető 25 pontból legalább 5 pontot szerez. Az általános DELF/DALF nyelvvizsgák Magyarországon honosíthatók.

A DELF A1, A2, B1, B2 és a DALF C1, C2 a Francia Oktatási Minisztérium nemzetközi nyelvvizsgája, amelyek közül a DELF B1, B2, és DALF C1 a Magyar Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Központjánál honosítható alap-, közép- illetve felsőfokú nyelvvizsga.

Bővebb információ : www.ciep.fr