AllianceFrançaise Magyarország

a kulturális alternativa

logo accueilDebrecenNyelvvizsgák › Nyelvvizsgák leírása

Nyelvvizsgák leírása

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A NYELVVIZSGÁKRÓL


DELF:
Diplôme d’études en langue française
DALF: Diplôme approfondi de langue française

Diplômes de langue française

DELF A1 Minimumszint
DELF A2 Alapszint
DELF B1 Küszöbszint
DELF B2 Középszint
DALF C1 Haladószint
DALF C2 Mesterszint


A DELF A1, A2, B1, B2 és DALF C1, C2
a Francia Oktatási Minisztérium által felügyelt nemzetközi nyelvvizsga, a DELF B1 és B2, illetve DALF C1 ezen felül a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület által Magyarországon akkreditált alap-, közép- illetve felsőfokú nyelvvizsga.

DELF általános és junior nyelvvizsga : A DELF Junior nyelvvizsga felépítése teljesen megegyezik az általános DELF nyelvvizsga felépítésével, a témák azonban a vizsgázók korára és érdeklődési körére szabottak. A DELF Junior nyelvvizsga középiskolás diákoknak szól és az általános DELF nyelvvizsgával teljesen egyenértékű nyelvvizsgát ad.

A B2-es szintű DELF kiváltja a francia egyetemekre való felvételhez kötelező nyelvi tesztet, és számos országban megkönnyíti a szakképzettséget igénylő posztok elnyerését.

- Az egyes vizsgák során a vizsgázóknak mind a négy nyelvi alapkészségről számot kell adni (hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése, íráskészség, kommunikációs készség).

- Az a vizsgázó, aki bármelyik államilag elismert nyelvvizsgarendszerben az ország bármelyik vizsgahelyén 2009. àprilis 01. után nyelvvizsgát tesz, sikeres vizsgáról csak akkor kaphat bizonyítványt, ha minden egyes vizsgarészben (olvasás, írás, hallás, beszéd és - kétnyelvű vizsga esetén – a közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át.
- A DALF C1 vagy DALF C2 vizsga megszerzése után a Franciaországban egyetemi tanulmányokat folytatni kívánó külföldiek mentesülnek a felvételit megelőző nyelvi szintfelmérő teszt alól.

DELF B1- ALAPFOK

Hallás utáni szövegértés

* Három hangfelvétel alapján egy feladatlap kitöltése.
* körülbelül 25 perc / max. 25 pont

Olvasott szöveg értése Két írott dokumentum alapján egy feladatlap kitöltése:

* egy adott szempont alapján a lényegi információk kiszűrése
* a dokumentum tartalmi elemzése.
* 35 perc / max. 25 pont

Íráskészség

* Személyes álláspont kifejtése egy általános témakörben (esszé, levél, újságcikk…).
* 45 perc / max. 25 pont

Beszédkészség

* A feladat három részből áll:
* - irányított párbeszéd
* - interakciós gyakorlat
* - álláspont kifejtése egy alapdokumentumból kiindulva.
* körülbelül 15 perc felkészülés: 10 perc / max. 25 pont

MAGYAR NYELVVIZSGABIZONYÍTVÁNYT AKKOR KAP A VIZSGÁZÓ, HA MINDEN VIZSGARÉSZEN MINIMUM 10 PONTOT ELÉRT.

DELF B2 - KÖZÉPFOK

Hallás utáni szövegértés

* Két hangfelvétel alapján (interjú, hírek, beszámoló, konferencia, beszéd, dokumentumműsor) egy feladatlap kitöltése:
* körülbelül 30 perc / max. 25 pont

Olvasott szöveg értése Két írott dokumentum alapján egy feladatlap kitöltése:

* tájékoztató jellegű szöveg Franciaországról vagy valamely frankofón országról
* érveket felvonultató szöveg. 1 óra / max. 25 pont

Íráskészség

* Érveket felvonultató személyes állásfoglalás. (hozzászólás egy vitához, hivatalos levél, kritikai cikk).
* 1 óra / max. 25 pont

Beszédkészség

* Egy rövid alapdokumentumból kiindulva egy álláspont bemutatása és megvédése.
* körülbelül 20 perc + felkészülési idő (30 perc) / max. 25 pont

MAGYAR NYELVVIZSGABIZONYÍTVÁNYT AKKOR KAP A VIZSGÁZÓ, HA MINDEN VIZSGARÉSZEN MINIMUM 10 PONTOT ELÉRT.

DALF C1 - FELSŐFOK

Hallás utáni szövegértés

* Hangfelvételek alapján egy feladatlap kitöltése:
* - megbeszélés, kurzus, konferencia
* - több rövid rádiós dokumentum (rövid hírek, felmérés, reklámok…).
* körülbelül 40 perc / max. 25 pont

Olvasott szöveg értése

* 1500-2000 szavas írott dokumentum (irodalmi vagy újságszöveg) alapján egy feladatlap kitöltése.
* 50 perc / max. 25 pont

Íráskészség

* A feladat két részből áll:
* - több írott dokumentum alapján (összesen körülbelül 1000 szó) szintézis írása
* - érvelő esszé a dokumentumok alapján.
* A vizsgázó két témakör közül válaszhat: bölcsész- és társadalomtudomány, természettudományok.
* 2 óra 30 perc / max. 25 pont

Beszédkészség

* Több dokumentum alapján előadás megtartása, amit a zsűrivel való beszélgetés követ.
* A vizsgázó két témakör közül válaszhat: bölcsész- és társadalomtudomány, természettudományok.
* 30 perc + 60 perc felkészülés / max. 25 pont

MAGYAR NYELVVIZSGABIZONYÍTVÁNYT AKKOR KAP A VIZSGÁZÓ, HA MINDEN VIZSGARÉSZEN MINIMUM 10 PONTOT ELÉRT.