AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilPécsExamens DELF/DALF › Vizsgamenet

Vizsgamenet

DELF B1 - ALAPFOK

Hallás utáni szövegértés

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

Beszédkészség

DELF B2 - KÖZÉPFOK

Hallás utáni szövegértés

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

Beszédkészség

DALF C1 - FELSŐFOK


Hallás utáni szövegértés

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

Beszédkészség

Több dokumentum alapján előadás megtartása, amit a zsűrivel való beszélgetés követ.
A vizsgázó két témakör közül válaszhat : bölcsész- és társadalomtudomány, természettudományok.