AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilGyőrExamens › Vizsgamenet

Vizsgamenet

DELF ÉS DALF AKKREDITÁLT NYELVVIZSGÁK

DELF B1 - ALAPFOK

Hallás utáni szövegértés

* Három hangfelvétel alapján egy feladatlap kitöltése.
* Körülbelül 25 perc.
* Maximális pontszám 25 pont

Olvasott szöveg értése

* Két írott dokumentum alapján egy feladatlap kitöltése :
* egy adott szempont alapján a lényegi információk kiszűrése
* a dokumentum tartalmi elemzése.
* 35 perc /25 pont

Íráskészség

* Személyes álláspont kifejtése egy általános témakörben (esszé, levél, újságcikk…).
* 45 perc /25 pont

Beszédkészség

A feladat három részből áll :

* irányított párbeszéd
* interakciós gyakorlat
* álláspont kifejtése egy alapdokumentumból kiindulva.
* körülbelül 15 perc
* felkészülés : 10 perc
* 25 pont

DELF B2 - KÖZÉPFOK

Hallás utáni szövegértés

* Két hangfelvétel alapján egy feladatlap kitöltése :
* interjú, hírek
* beszámoló, konferencia, beszéd, dokumentumműsor.
* körülbelül 30 perc /25 pont

Olvasott szöveg értése

* Két írott dokumentum alapján egy feladatlap kitöltése :
* tájékoztató jellegű szöveg Franciaországról vagy valamely frankofón országról
* érveket felvonultató szöveg.
* 1 óra /25 pont

Íráskészség

* Érveket felvonultató személyes állásfoglalás. (hozzászólás egy vitához, hivatalos levél, kritikai cikk).
* 1 óra /25 pont

Beszédkészség

* Egy rövid alapdokumentumból kiindulva egy álláspont bemutatása és megvédése. körülbelül
* 20 perc /25 pont

DALF C1 - FELSŐFOK

Hallás utáni szövegértés

* Hangfelvételek alapján egy feladatlap kitöltése :
* megbeszélés, kurzus, konferencia
* több rövid rádiós dokumentum (rövid hírek, felmérés, reklámok…).
* körülbelül 40 perc /25 pont

Olvasott szöveg értése

* 1500-2000 szavas írott dokumentum alapján egy feladatlap kitöltése : (irodalmi vagy újságszöveg).
* 50 perc /25 pont

Íráskészség

A feladat két részből áll :

* több írott dokumentum alapján (összesen körülbelül 1000 szó) szintézis írása
* Érvelő esszé a dokumentumok alapján. A vizsgázó két témakör közül válaszhat : bölcsész- és társadalomtudomány, természettudományok.
* 2 óra 30 perc /25 pont

Beszédkészség

Több dokumentum alapján előadás megtartása, amit a zsűrivel való beszélgetés követ. A vizsgázó két témakör közül válaszhat : bölcsész- és társadalomtudomány, természettudományok.

* 30 perc/25 pont
* felkészülés : 1 óra