AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilGyőrCultureEvénements passés › Az ismeretlen Kárpátalja

Az ismeretlen Kárpátalja

Az ismeretlen Kárpátalja- Kovács Sándor vetítéssel és dedikálással egybekötött előadása- 2011 május 12-csütörtök- 16 óra- Alliance Française , Győr,
Liszt Ferenc u.11

Az ismeretlen Kárpátalja

A szétszakított történelmi ország leghányattatottabb sorsú térségéről
Kovács Sándor - kárpátaljai szakíró, térképszerkesztő
vetítéssel és dedikálással egybekötött előadása

2011 május 12-csütörtök- 16 óra- Alliance Française , Győr,
Liszt Ferenc u.11

Kárpátalja

Tekintsünk végig ezen a tájon, és érzékelhetjük, igazi csodavilág. A Kárpátok bérceinek friss fuvallata, a kristálytisztavizű, rohanó patakok csobogása nemzetünk történelmének legmeghatározóbb korszakát idézi, – a honfoglalást. De nemcsak a honfoglalást ! A törökvilág által szétszakított ország egyesítésére tett legnemesebb törekvés – a kuruc kor dicsőségét hirdeti itt még ma is minden hegy és szikla, csermely és folyó, fa és bokor. A megszámlálhatatlan pusztítás után épen maradt, s egykorvolt szépségüket sokszor már csak részleteikben sejtető ódon várak, kastélyok kőfalai és legendavilága az évszázadok súlya alatt görnyedve próbálnak gátat vetni a feledés homályának.

Az előadó eddigi főbb művei :