AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilSzegedQui sommes-nous ? › Minőségpolitika

Minőségpolitika

Minőségpolitika

Az „Alliance française” Szegedi Francia Kulturális Egyesület (továbbiakban : Egyesület) küldetése a francia nyelv és kultúra terjesztése, ugyanakkor nyitott más idegen nyelvek és kultúrák közvetítésére is. Mint a párizsi központú nemzetközi szervezet tagja, az Egyesület egyesíteni kívánja mindazokat, akik hozzá akarnak járulni az idegen nyelvi kultúra mélyebb megismeréséhez Magyarországon, s általában az érintett országok egymásról alkotott képének gazdagításához.
Az Egyesület alapvető értékei közé tartozik a politikai semlegesség, a vallási és etnikai elfogulatlanság, a különféle kultúrák iránti tolerancia, a kezdeményező és cselekvőképesség fejlesztése, a nyitottság.
Az Egyesület profilja kulturális programok szervezésére és nyelvi képzésekre, illetve az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására irányul, melyek között kiemelkedő szerepet kap a nyelvvizsgáztatás.
Az Egyesület vezetősége elkötelezett az Egyesület szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek és a szolgáltatások megvalósításában közreműködők elégedettségének fenntartásában és javításában, ezért a minőségi munkavégzésért :

• képzett és tapasztalt szakembereket alkalmaz, aktivizálja tagjait, és széleskörű kapcsolatrendszert épít ki a környezetével,

• ügyfelei elégedettségét folyamatosan méri, a szolgáltatások iránti keresletet intenzíven kutatja, és minőségi kínálatot teremt a régióban az Egyesület profiljához illeszkedő igények kielégítésére,

• a munkatársakkal közösen rendszeresen értékeli az Egyesület munkáját, felülvizsgálja a szervezet céljait és alkalmazott módszereit, újragondolja a vezetők felelősségeit, illetve az Egyesületen belül a munkamegosztást,

• a munkatársak fejlődése érdekében biztosítja az Egyesület céljaihoz igazodó továbbképzés lehetőségét, szem előtt tartva az egyénre szabott képzési szükségleteket,

• nyomon követi és tevékenysége során betartja az Egyesület működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat és szakmai követelményeket,

• az évenkénti felülvizsgálatok eredményei, tapasztalatai alapján aktualizálja minőségpolitikáját, minőségcéljait valamint teljes minőségirányítási rendszerét,

• a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználására törekszik, ezzel is biztosítva az Egyesület hosszú távú stabil működését,

• gondoskodik az Egyesület tevékenységének átláthatóságáról és követhetőségéről.